تامین لوازم پوششی مورد استفاده در خطوط کاغذسازی

Image
انواع وایر) 1 - 2.5 لایه(
Image
انواع فلت پرس)گراماژ 1100 - 1700 )
Image
انواع درایر اسکرین
Image
طناب حمل درایر