تأمین انواع مواد شیمیایی مورد نیاز کارخانجات کاغذ و کارتن سازی کشور

Image
Liquid Surface Sizing Agent(SSK)
ماده شیمیایی SSK، برای آهارزنی سطحی کاغذ به منظور افزایش مقاومت کاغذ در برابر جذب آب  و رطوبت کاربرد دارد.این ماده در ((سایزپرس)) به کاغذ افزوده می شود.
Image
ریتنشن اید(Retention Aid)
این ماده به منظور حفظ الیاف بر روی وایر کاربرد دارد. تزریق این ماده به خمیر، منجر به نگه داری الیاف و تمیزتر شدن آب بازگشتی به خط و افزایش شاخص نگه داری الیاف خواهد شد.
Image
ماده پودری مقاومت دهنده کاغذ: مخصوص خمیر
Image
آمونیوم پر سولفات ) APS )
Image
سولفات آلومینیوم)آلوم(
Image
انواع نشاسته های صنعتی)ذرت/ گندم(
Image
پلی الکترولیت)آنیونی/ کاتیونی(
Image
پلی آلومینیوم کلراید ) PAC )