مشاوره و خدمات پس از فروش

شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان با استفاده از تیم کارشناسی خود، آماده ارایه مشاوره در زمینه راه اندازی خط تولید، بکار گیری مواد شیمیایی در صنعت کاغذ و بازاریابی در زمینه فروش کاغذ می باشد.